OSP Karłowice

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach sięgają roku 1947. Nie istnieją źródła pisemne, które opisywałby przebieg założenia i najważniejszych wydarzeń tamtego okresu. Wszelkie pozyskane informacje dotyczące historii powstania OSP w Karłowicach oparte są na opowieściach jej założycieli : Piotr Śliwiński, Antonii Borowski, Władysław Ogonowski, Kazimierz Maszkowski, Władysław Maszkowski, Adam Gniot, Adolf Czereda, Jan Żółtański, Jan Sieńkowski, Piotr Michoński, Karpiński, Łobudziński, Antonii Halkiewicz.

Najstarszy członek stowarzyszenia druh Adam Gniot jest członkiem honorowym karłowickiej jednostki i pełni funkcję prezesa honorowego OSP Karłowice. Strażacy w latach 1947 – 1956 do akcji wyjeżdżali parą koni, które były przydzielone od gospodarzy pana Jana Gniot i Władysława Maszkowskiego. W roku 1956 OSP otrzymała samochód wojskowy z demobilu ZIS-5. Po przystosowaniu go do potrzeb strażackich strażacy mogli nim wyjeżdżać na akje. W tym samym roku OSP w Karłowicach brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Raciborzu zajmując II-gie miejsce. W roku 1972 stowarzyszenie otrzymało samochód STAR- 25, który służył do maja 2004 roku. W owym maju podczas Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Karłowicach jednostka otrzymała zakupiony przez Urząd Gminy w Popielowie samochód bojowy marki Mercedes. Auto zostało zakupione od strażaków z Niemiec.

Do roku 1990 strażacy czynili starania dotyczące budowy nowej strażnicy – bez skutku. Dotychczasowa remiza była starym budynkiem gdzie pod koniec 1996 roku inspektor budowlany stwierdził zagrożenie zawaleniem. W roku 1997 podczas zebrania walnego powołano społeczny Komitet Budowy Nowej Strażnicy OSP w Karłowicach. Przewodniczącym komitetu został sołtys wsi Karłowice pan Jan Tokarczyk. Rozpoczęto intensywne starania do pozyskania pieniędzy na budowę nowej strażnicy. Wsparcia udzielił Urząd Gminy Popielów mieszkańcy wsi Karłowice, Kurznie oraz Kuźnicy Katowskiej. W 1997 roku Komitet przeprowadził zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców. W owym roku rozpoczęto prace nad fundamentami, które prowadzili sami strażacy wraz z firmą budowlaną pana Krzysztofa Stręg. Prace budowlane przerwała powódź, która swym obszarem ogarnęła w lipcu całą gminę. Kolejne kroki w budowie rozpoczęto w 1998 roku. Nowa strażnica OSP Karłowice została oddana do użytku w Dniu Strażaka 1999 roku.

W roku 2003 na zebraniu sprawozdawczym jednostki podjęto uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych R.P. w Opolu celem ufundowania sztandaru dla karłowickiej jednostki z okazji 60-lecia powstania. Dnia 06.05.2007 r. ksiądz Antonii Majcherek odprawił Mszę św. W intencji strażaków i 60-lecia założenia OSP Karłowice. Następnie przed remizą nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego ojcem chrzestnym został Kazimierz Gniot. Sztandar został przekazany przez Wójta Gminy Popielów na ręce druha Wiesława Penk (członek Zarządu Głównego ZOSP R.P.), który przekazał go prezesowi OSP Karłowice druhowi Tadeuszowi Negrycz-Berezowskiemu. Następnie poczt sztandarowy zaprezentował sztandar pododdziałom i gościom uczestniczącym w uroczystościach.

więcej

statystyki

kontakt


adres: Kolejowa 1c 46-037 Karłowice

telefon: 112, 998

e-mail: karlowice.osp@gmail.com

www: http://karlowice.osp.org.pl